Referencie 2014

 • zhotovenie drátkobetónovej dosky hr. 200 mm
 • murovanie obvodových stien z porothermu 30 P+D
 • murovanie vnútorných stien z ytongu 300 mm
 • zhotovenie železobetónových vencov vonkajších a vnútorných
 • vonkajšie a vnútorné strojové omietky
 • zhotovenie sadrokartónových konštrukcií ,stropy a priečky
 • kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm
 • výroba  a montáž vonkajších a vnútorných plechových dverí (vrát)
 • montáž rozvodov ÚK a dopojenie do systému
 • montáž kanalizácie, odvod dažďovej vody zo striech
 • montáž hydrantového systému
 • maľovanie vnútorných konštrukcií (steny ,stropy) -  2x náter
 • pokládka cementového poteru pod dlažbu teraco
 • pokládka dlažby teraco 300 x 300 mm aj so soklíkmi
MBL - Morávia s.r.o.
máj 2014
jún 2015
 • búracie a výkopové práce
 • armovanie, debnenie a betonáž železobetónových konštrukcii
 • dodávka a montáž oceľových konštrukcii
 • murárske práce, pokládka Teracco dlažby
 • pokládka živičných plôch
Žilina
MBL a.s.
august 2014
september 2015
 • búracie práce
 • vybudovanie inžinierskych sieti
 • kompletná rekonštrukcia budovy (výmena okien, zatepľovanie budovy, kompletná výmena rozvodov UVK, ZTI, plyn, ELI, omietky, SDK konštrukcie)
 • vybudovanie inžinierskych sieti
 • dodávka a montáž športového vybavenia budovy (polyuretánový športový povrch, rebriny, bránky, mantinely, basketbalové koše)
Košice
MBL a.s.
2014
2015
 • zemné práce, výkopy, opravy hydroizolácii, drenáže
 • podchytávanie existujúcich oporných múrov a zhotovenie nových oporných múrov a schodísk
 • montáž strešného plášťa
 • zateplenie RD
 • rozvody :vzduchotechniky, kúrenie, vody, klimatizácia
 • realizácia ZTI
 • murárske a maliarske práce, omietky, potery, SDK podhľady, dlažby a obklady, epoxidová podlaha v garáži
MBL a.s.
2014
vo výstavbe 2016