Referencie 2012

  • rekonštrukcia 6 podlažnej budovy a nadstavby – prepojenie – nová nosná oceľová konštrukcia
  • vzduchotechnika, rozvod ústredného kúrenia prípoj na jestvujúci rozvádzač
  • maliarske a natieračské práce
  • opláštenie budovy
Košice
MBL a.s.
máj 2012
december 2012