Referencie 2010

 • výmena okien a dverí
 • maľby nátery
 • úprava podhľadov a podláh

 

Bratislava
MBL a.s.
január 2010
máj2011
 • rekonštrukcia historickej budovy zapísanej v zozname národných kultúrnych pamiatok
 • kompletná rekonštrukcia trojpodlažnej budovy s podkrovím
 • nadstavba podkrovia
 • podzemnej garáže
 • oprava fasády
 • výmena stropov
 • výťahy
 • oporné múry – montáž záporových stien
 • spevnenie cesty
 • vzduchotechnika a chladenie
 • terénne úpravy príjazdovej komunikácie
 • vybudovanie veľkometrážnych bytov

 

Bratislava
MBL a.s.
jún 2010
september 2012
 • výstavba RD domu na kľuč,
 • vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodov UVK a ZTI
 • zrealizovanie búracích a výkopových prací
 • vybudovanie inžinierskych sietí
 • armovanie, debnenie, betonáž ŽB skeletu
 • dodávka sklenených výplní, zatepľovanie objektu
 • montáže hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, hydroizolácia strešného plášťa vrátane klampiarskych prvkov
 • kompletná realizácia TZB rozvodov budovy (ZTI, UVK, ELI, VZT, klimatizačná jednotka)
 • omietky, stierky , SDK konštrukcie, maľby
 • stolárske práce
 • pokládka obkladov a dlažieb v exteriéry a interiéry
 • dodávka oceľových a tesárskych konštrukcii
 • sadové úpravy(drenáže, závlaha, spevnené a nespevnené plochy, výsadba)

 

Bratislava
MBL a.s.
apríl 2010
august 2011
 • výstavba RD domu na kľuč,
 • vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodov UVK a ZTI
 • zrealizovanie búracích a výkopových prací
 • vybudovanie inžinierskych sietí
 • armovanie, debnenie, betonáž ŽB skeletu
 • dodávka sklenených výplní, zatepľovanie objektu
 • montáže hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, hydroizolácia strešného plášťa vrátane klampiarskych prvkov
 • kompletná realizácia TZB rozvodv budovy (ZTI, UVK, ELI, VZT, klimatizačná jednotka)
 • omietky, stierky , SDK konštrukcie, maľby
 • pokládka obkladov a dlažieb v exteriéry a interiéry
 • stolárske práce
 • dodávka oceľových a tesárskych konštrukcii
 • sadové úpravy(drenáže, závlaha, spevnené a nespevnené plochy, výsadba)

 

Bratislava
MBL a.s.
apríl2010
august 2011
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • hydroizolácie
 • dodávka a montáž plastových okien, parapetov a žalúzií
 • výťahu na prepravu osôb
 • zateplenie fasády budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Bratislava
MBL a.s.
september 2010
november 2010
 • montáž trapézového plechu
 • oprava svetlíkov

 

MBL a.s.
september 2010
november 2010