Referencie 2010

  • výmena okien a dverí
  • maľby nátery
  • úprava podhľadov a podláh

 

Bratislava
MBL a.s.
január 2010
máj2011
  • rekonštrukcia historickej budovy zapísanej v zozname národných kultúrnych pamiatok
  • kompletná rekonštrukcia trojpodlažnej budovy s podkrovím
  • nadstavba podkrovia
  • podzemnej garáže
  • oprava fasády
  • výmena stropov
  • výťahy
  • oporné múry – montáž záporových stien
  • spevnenie cesty
  • vzduchotechnika a chladenie
  • terénne úpravy príjazdovej komunikácie
  • vybudovanie veľkometrážnych bytov

 

Bratislava
MBL a.s.
jún 2010
september 2012
  • výstavba RD domu na kľuč,
  • vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodov UVK a ZTI
  • zrealizovanie búracích a výkopových prací
  • vybudovanie inžinierskych sietí
  • armovanie, debnenie, betonáž ŽB skeletu
  • dodávka sklenených výplní, zatepľovanie objektu
  • montáže hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, hydroizolácia strešného plášťa vrátane klampiarskych prvkov
  • kompletná realizácia TZB rozvodov budovy (ZTI, UVK, ELI, VZT, klimatizačná jednotka)
  • omietky, stierky , SDK konštrukcie, maľby
  • stolárske práce
  • pokládka obkladov a dlažieb v exteriéry a interiéry
  • dodávka oceľových a tesárskych konštrukcii
  • sadové úpravy(drenáže, závlaha, spevnené a nespevnené plochy, výsadba)

 

Bratislava
MBL a.s.
apríl 2010
august 2011
  • výstavba RD domu na kľuč,
  • vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodov UVK a ZTI
  • zrealizovanie búracích a výkopových prací
  • vybudovanie inžinierskych sietí
  • armovanie, debnenie, betonáž ŽB skeletu
  • dodávka sklenených výplní, zatepľovanie objektu
  • montáže hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, hydroizolácia strešného plášťa vrátane klampiarskych prvkov
  • kompletná realizácia TZB rozvodv budovy (ZTI, UVK, ELI, VZT, klimatizačná jednotka)
  • omietky, stierky , SDK konštrukcie, maľby
  • pokládka obkladov a dlažieb v exteriéry a interiéry
  • stolárske práce
  • dodávka oceľových a tesárskych konštrukcii
  • sadové úpravy(drenáže, závlaha, spevnené a nespevnené plochy, výsadba)

 

Bratislava
MBL a.s.
apríl2010
august 2011
  • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
  • hydroizolácie
  • dodávka a montáž plastových okien, parapetov a žalúzií
  • výťahu na prepravu osôb
  • zateplenie fasády budovy
  • interiérové a exteriérové maľby a nátery
  • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Bratislava
MBL a.s.
september 2010
november 2010
  • montáž trapézového plechu
  • oprava svetlíkov

 

MBL a.s.
september 2010
november 2010