Referencie 2011

 • rekonštrukcia historickej budovy zapísanej v zozname národných kultúrnych pamiatok
 • kompletná rekonštrukcia rodinného domu s podkrovím
 • nadstavba podkrovia
 • podzemnej garáže
 • oprava fasády
 • výmena stropov
 • výťahy
 • oporné múry – montáž záporových stien
 • spevnenie cesty
 • vzduchotechnika a chladenie
 • terénne úpravy príjazdovej komunikácie

 

Bratislava
MBL a.s.
január 2011
november 2013
 • výstavba RD domu na kľuč
 • vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodov UVK a ZTI
 • zrealizovanie búracích a výkopových prací
 • vybudovanie inžinierskych sietí
 • armovanie, debnenie, betonáž ŽB skeletu
 • dodávka sklenených výplní, zatepľovanie objektu
 • montáže hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, hydroizolácia strešného plášťa vrátane klampiarskych prvkov
 • kompletná realizácia TZB rozvodov budovy (ZTI, UVK, ELI, VZT, klimatizačná jednotka)
 • omietky, stierky, SDK konštrukcie, maľby
 • pokládka obkladov a dlažieb v exteriéry a interiéry
 • stolárske práce
 • dodávka oceľových a tesárskych konštrukcii
 • sadové úpravy(drenáže, závlaha, spevnené a nespevnené plochy, výsadba)

 

Bratislava
MBL a.s.
február 2011
júl 2013