História spoločnosti

Spoločnosť MBL a.s. vznikla v roku 2001 ako MBL s.r.o. so sídlom na ulici Magnezitárska 11 v Košiciach. Hlavnou činnosťou spoločnosti bola stavebná výroba v oblasti pozemných stavieb, ktorá v prevažnej väčšine zahrňovala výstavbu a rekonštrukciu rodinných domov.

V decembri 2001 vznikla v Českej republike organizačná zložka spoločnosti MBL s.r.o., so sídlom na Mošnerovej ulici v Olomouci. Táto spoločnosť sa stala úzkym spolupracovníkom spoločnosti Stavby silnic a železníc, a.s. (v súčasnosti člen skupiny Eurovia), pre ktorú až do konca roku 2007 vykonávala montážne práce železobetónových konštrukcií diaľničných a železničných mostov pomocou systémového debnenia firiem DOKA a PERI. Z dôvodu zvýšenia výroby na Slovensku v roku 2007 došlo k zrušeniu organizačnej zložky spoločnosti s následným presunom jej zamestnancov do materskej spoločnosti. V roku 2005 sa materská spoločnosť preorientovala aj na generálne dodávky stavieb. Časti stavebnej výroby zahrňujúce búracie a zemné práce, murárske, tesárske, izolatérske práce, železobetonárske práce, elektroinštalácie, rozvody TZB a ÚK, vnútroštátnu dopravu pokrýva spoločnosť vlastnými výrobnými kapacitami. Vo zvyšných oblastiach výroby úzko spolupracujeme s overenými subdodávateľmi svojich stavieb. V roku 2008 došlo k zmene právnej formy spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.