V realizácií

 • búracie práce podľa PD
 • podchytávanie základov historickej časti
 • železobetónové konštrukcie
 • murovanie obvodových stien a priečok - Heluz
 • sanačné práce
 • strešné konštrukcie, terasy
 • výplňové konštrukcie (okná, dvere)
 • ZTI, ÚK, VZT, elektro
 • omietky, podlahy a obkladacie práce
 • fasáda (štukatérske práce, zatepľovanie)
 • oplotenia
 • terénne úpravy
 • spevnené plochy
Bratislava
MBL a.s.
vo výstavbe
 • historický kaštieľa postavený v 16. až 17. storočí prešiel kompletnou rekonštrukciou
 • ponechal sa pôvodný krov, ktorý bol sanovaný s výmenou novej strešnej krytiny
 • výmena všetky trámových stropov, ktoré boli nahradené novým rezivom
 • výmena všetky okien a dverí za nové dubové ale zo zanechaním výzoru historických prvkov
 • clá budova sa odizolovala chemickou injektážou
 • realizovala sa sanácia interiérových a exteriérových omietok ale zo zanechaním historických
 • v areáli sa realizovali terénne úpravy, vybudovali dve jazierka, ktoré sú súčasťou zavlažovania
 • oporné betónové a gabiónové múry
 • nové oplotenie

 

Košice
MBL a.s.
2013
vo výstavbe