Referencie 2001-2009

Spoločnosť MBL s.r.o. so sídlom v Olomouci, ako dcérska spoločnosť MBL s.r.o. so sídlom v Košiciach realizovala montáž železobetónových konštrukcií mostov, ručné ohýbanie a viazanie oceľovej konštrukcie, debnenie mostných konštrukcií systémom DOKA a PERI a následnú betonáž týchto konštrukcií.

Najčastejšími objektmi našich montážnych prác boli železobetónové konštrukcie pilierov diaľničných a železničných mostov, podchodov a protihlukových stien.

Ukončenie spolupráce bolo spôsobené zvýšením výroby spoločnosti na Slovensku a jej orientáciou na generálne dodávky stavieb.

Stavby Silnic a Železnic a.s., Závod 05 Řevnice
2001
2007
 • výkop a montáž základových pásov stavby
 • ohýbanie a viazanie oceľových konštrukcií stavby
 • železobetónové konštrukcie základových dosiek a nosných pilierov kostola
 • nadzemné konštrukcie obvodových múrov a priečok
 • drevená konštrukcia krovu
 • klampiarske montáže zvodov zrážkových vôd
 • hydroizolácie
 • fasáda budovy
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Kežmarok
MBL s.r.o.
február 2004
6 mesiacov
 • búracie práce ( priečky, vnútorné aj vonkajšie omietky, skladby podláh, rozvody TZB,   okná a dvere )
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štruktúrovaná kabeláž, bezpečnostné  systémy zabezpečenia budovy, bleskozvod, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy 
 • rozvody ústredného kúrenia, chladenia, zdravotechniky
 • realizácie novej prípojky vody, kanalizácie a elektriky
 • výroba a montáž kópií pôvodných drevených historických okien a dverí budovy
 • rekonštrukcia terazzových podláh
 • konštrukcia výťahovej šachty na fasáde domu
 • hydraulický výťah na prepravu osôb
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž plávajúcich podláh
 • stolárske výrobky - dvere
 • omietky štukové, sadrové,
 • sádrokartónové konštrukcie stropov a podkrovia
 • rekonštrukcia historických architektonických prvkov v interiéri a na fasáde budovy
 • nová fasáda budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Bratislava
MBL s.r.o.
júl 2004
14 mesiacov
 • výkop a montáž základových pásov stavby
 • železobetónové konštrukcie základových dosiek
 • murovanie nadzemných konštrukcií obvodových múrov a priečok
 • drevená konštrukcia krovu, zateplená, strešná krytina z pálenej tehly
 • klampiarske montáže zvodov zrážkových vôd
 • ohýbanie a viazanie oceľovej výstuže stavby
 • montáž rozvodov elektroinštalácií, zdravotechniky, ústredného kúrenia a vzduchotechniky
 • montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž okien, vchodových a interiérových dverí
 • hydroizolácie
 • obloženie fasády budovy drevenou pomocnou konštrukciou, ktorá tvorí nosnú časť obkladu fasády z prírodného dreva
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

MBL s.r.o.
november 2004
4 mesiace
 • základnú konštrukciu ubytovacích izieb tvorí zostava navzájom spojených unimobuniek
 • výkop a montáž základových pásov stavby
 • železobetónové konštrukcie základových dosiek
 • nadzemné konštrukcie obvodových múrov a priečok
 • drevená konštrukcia krovu, zateplená, strešná krytina z pálenej tehly
 • klampiarske montáže zvodov zrážkových vôd
 • ohýbanie a viazanie oceľovej výstuže stavby
 • montáž rozvodov elektroinštalácií, zdravotechniky a ústredného kúrenia
 • montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž okien, vchodových a interiérových dverí
 • hydroizolácie
 • obloženie fasády budovy drevenou pomocnou konštrukciou, ktorá tvorí nosnú časť obkladu fasády z prírodného dreva
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

MBL s.r.o.
marec 2005
4 mesiace
 • výkop a montáž základových pásov stavby
 • železobetónové konštrukcie základových dosiek, stropov a oporných stĺpov stavby
 • debnenie nadzemných konštrukcií systémom DOKA
 • ohýbanie a viazanie oceľovej výstuže stavby
 • montáž vodovodu a kanalizácie
 • murované konštrukcie priečok
 • hydroizolácie
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Poprad
MBL s.r.o.
júl 2005
11 mesiacov
 • búracie práce ( priečky, vnútorné omietky, skladby podláh, rozvody TZB a elektroinštalácie, okná a dvere )
 • murované konštrukcie priečok
 • montáž stropov doskových, stužujúcich pásov a vencov zo železobetónu
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štrukturovaná kabeláž, oznamovacie a signalizačné zabezpečenie, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy a parkoviska
 • dodávka a montáž protipožiarnych dverí a zábradlia požiarneho schodiska
 • izolácie strechy proti vode a vlhkosti
 • rozvody ústredného kúrenia, zdravotechniky, vzduchotechniky a chladenia
 • dodávka a montáž plastových okien, parapetov
 • INT žalúzie
 • oceľová konštrukcia schodiskovej veže
 • výmena interiérových dverí
 • dodávka a montáž kuchynských liniek v denných miestnostiach
 • výmena výťahu na prepravu osôb
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž PVC, vlysových a parketových podláh
 • omietky štukové
 • sádrokartónové konštrukcie stropov
 • zateplenie fasády budovy
 • oplotenie areálu budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Bratislava
MBL s.r.o.
január 2006
12 mesiacov
 • búracie práce ( priečky, vnútorné aj vonkajšie omietky, skladby podláh, rozvody TZB,  zvyšovanie svetlej výšky v I.PP podlaží, krov s krytinou, okná a dvere )
 • stavba nového krovu budovy z položením novej strešnej krytiny, hydro a tepelná izolácia  podkrovných priestorov
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štruktúrovaná kabeláž, bezpečnostné a protipožiarne systémy zabezpečenia budovy, bleskozvod, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy 
 • rozvody ústredného kúrenia, chladenia, vzduchotechniky, zdravotechniky a wellness
 • výroba a montáž kópií pôvodných historických okien a dverí budovy
 • výroba montáž kópií zábradlia na vonkajších balkónoch a schodišti budovy
 • kompletná dodávka vybavenia kuchyne pre potreby reštaurácie hotela 
 • rekonštrukcia terazzových podláh
 • hliníkové konštrukcie átria a pavlačí
 • oceľová konštrukcia výťahovej šachty
 • hydraulický výťah na prepravu osôb
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž plávajúcich podláh
 • stolárske výrobky: kompletné vybavenie apartmánov hotela vrátane kuchynských liniek
 • omietky štukové, sadrové, textilné tapety,
 • sadrokartónové konštrukcie stropov
 • rekonštrukcia historických architektonických prvkov v interiéri a na fasáde budovy
 • nová fasáda budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

 

Bratislava
MBL a.s.
júl 2006
24 mesiacov
 • búracie práce (postupná demontáž priečok, obvodových múrov, železobetónového skeletu, rozvodov elektroinštalácie a TZB )
 • 3 nadzemné a jedno podzemné podlažie
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute 
Bratislava
MBL a.s.
január 2007
máj 2007
 • búracie práce ( priečky, vnútorné omietky, skladby podláh, rozvody TZB a elektroinštalácie, okná a dvere )
 • murované konštrukcie priečok
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štrukturovaná kabeláž, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy
 • montáž protipožiarnych dverí
 • hydroizolácie
 • rozvody ústredného kúrenia, zdravotechniky a chladenia
 • dodávka a montáž plastových okien, parapetov a žalúzií
 • hliníková konštrukcia presklenej steny vo vestibule
 • dodávka a montáž fasádnych AL slnolamov
 • výmena interiérových dverí
 • dodávka a montáž kuchynských liniek v denných miestnostiach
 • výmena výťahu na prepravu osôb
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž PVC a kobercových podláh
 • oprava liatych podláh Mastertop
 • omietky štukové a sádrové
 • sádrokartónové konštrukcie stropov
 • zateplenie fasády budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

MBL a.s.
apríl 2008
11mesiacov
 • búracie práce ( odstránenie podkladov z betónu a kameniva )
 • debnenie železobetónových múrov systémom DOKA
 • ohýbanie a viazanie oceľovej výstuže múrov
 • zabezpečenie komunikácie záporami a striekaným betónom
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Bratislava
MBL a.s.
apríl 2008
4 mesiace
 • búracie práce ( časti vnútorných omietok, okná a dvere )
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • hydroizolácie
 • dodávka a montáž plastových dverí, okien, parapetov a žalúzií
 • presklené steny a vstupné dvere z hliníkových konštrukcií
 • omietky ostení štukové
 • zateplenie fasády budovy
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Bratislava
MBL a.s.
november 2008
december 2008
 • búracie práce ( priečky, vnútorné aj vonkajšie omietky, rozvody TZB,  okná a parapety, PVC podlahy )
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • oprava časti rozvodov ZTI
 • dodávka a montáž plastových okien, vchodových dverí , parapetov a AL žalúzií na budove
 • presklené steny
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • omietky štukové
 • opravy sádrokartónových konštrukcií stropov
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • zateplenie fasády budovy
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Žilina
MBL a.s.
december 2008
august 2010
 • búracie práce ( priečky, vnútorné omietky, skladby podláh, rozvody TZB a elektroinštalácie, okná a dvere )
 • murované konštrukcie priečok
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových rozvodov elektrickej energie, štrukturovaná kabeláž, vnútorné a vonkajšie osvetlenie budovy
 • rozvod hydrantového systému a montáž protipožiarnych dverí
 • hydroizolácie
 • rozvody ústredného kúrenia a zdravotechniky
 • dodávka a montáž plastových okien, parapetov a vstupných dverí budovy
 • výmena interiérových dverí
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • dodávka a montáž PVC a laminátových plávajúcich podláh
 • omietky štukové
 • sádrokartónové konštrukcie stropov
 • zateplenie fasády budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery

 

Bratislava
MBL a.s.
január 2009
4mesiace
 • búracie práce: časti vnútorných omietok a priečok, demontáž okien, dverí a presklenej steny
 • fasádne lešenie
 • klampiarske práce ( odvod zrážkových vôd, vonkajšie parapety okien )
 • montáž nových priečok  a obvodových stien budovy
 • oprava rozvodov TZB a elektroinštalácie
 • dodávka a montáž plastových okien a dverí
 • dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb
 • omietky štukové
 • kazetové konštrukcie stropov
 • zateplenie fasády budovy
 • interiérové a exteriérové maľby a nátery
 • odvoz a uskladnenie stavebnej sute

 

Bratislava
MBL a.s.
máj2009
61dní
 • búracie a výkopové zemné práce
 • búracie a výkopové práce pod vodnou hladinou
 • zakladanie stavebných prvkov výdajných plošín pod vodnou hladinou
 • prevádzanie stavebných prací z vodnej hladiny
 • výroba a montáž oceľových konštrukcii (výdajné plošiny, pomocné oceľové konštrukcie)
 • ohýbanie armatúry, armovanie, debnenie a betonáž ŽB konštrukcii
 • uloženie areálovej ležatej kanalizácie, ORL
 • dodávka a montáž technologických prvkov prečerpávania pohonných hmôt, dvojplášťového potrubia na transport pohonných hmôt
 • vybudovanie obslužných komunikácii
 • náter oceľových konštrukcii
 • montáž strešných zvodov a žľabov

 

Bratislava
MBL a.s.
jún 2009
november2010